General News's Podcast

W88 - Bang xep hang Ngoai hang Anh moi nhat

April 05, 2021 Breitenberg
General News's Podcast
W88 - Bang xep hang Ngoai hang Anh moi nhat
Chapters
General News's Podcast
W88 - Bang xep hang Ngoai hang Anh moi nhat
Apr 05, 2021
Breitenberg

W88 - Kết quả bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất hiện nay. Manchester City đang dẫn đầu bảng với 74 điểm, tiếp sau là Manchester United với 60 điểm với hy vọng mong manh vượt lên. Đang ghi nhận là Tottenham từ vị trí 8 vươn lên thứ 5 trong bảng đấu.
Xem chi tiết và cập nhật thông tin mới nhất tại: https://w88.ai/

Show Notes

W88 - Kết quả bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất hiện nay. Manchester City đang dẫn đầu bảng với 74 điểm, tiếp sau là Manchester United với 60 điểm với hy vọng mong manh vượt lên. Đang ghi nhận là Tottenham từ vị trí 8 vươn lên thứ 5 trong bảng đấu.
Xem chi tiết và cập nhật thông tin mới nhất tại: https://w88.ai/